Przejdź na nowy poziom wydajności w transporcie materiałów

AUTONOMICZNA PLATFORMA INTRALOGISTYCZNA

Pierwszy w pełni autonomiczny system intralogistyczny bazujący na robotach AMR Formica, który przeniesie Twoje operacje transportowe na wyższy poziom wydajności.


Zyskaj więcej korzyści dzięki inteligentnej integracji operacji logistycznych i produkcyjnych, które zapewnia AFORMIC.Oferujemy elastyczny i kompleksowy system intralogistyczny dostosowany do potrzeb i specyfiki Twojego zakładu. Nasze roboty AMR zapewniają efektywny, bezobsługowy transport dowolnych ładunków, maksymalizując wydajność operacji logistycznych w zakładach produkcyjnych i magazynach.


Zintegrowane rozwiązanie intralogistyczne AFORMIC obejmuje zarówno flotę autorskich autonomicznych robotów mobilnych Formica, jak również zaawansowany system zarządzania flotą i procesami Qursor.
Oszczędność dzięki automatyzacji

Pełna kontrola nad
transportem wewnątrzzakładowym

Qursor to autonomiczna platforma do kompleksowego zarządzania procesami intralogistycznymi, zdolna także do kontroli procesów produkcyjnych. System zarządza flotą robotów mobilnych (AMR) Formica, które stanowią jego integralną część.

Stała kontrola wszystkich parametrów pracy systemu oraz jego elementów umożliwia precyzyjne śledzenie przepływu towarów i materiałów.

Odkryj korzyści ROI z wdrożenia.

Korzyści biznesowe

Automatyzacja procesów logistycznych

Szybsze dostawy

Pewność dostaw niezależnie od środowiska pracy

Eliminacja przestojów

Przystępna polityka cenowa

Brak konieczności stałej obsługi przez operatora

Pełne wsparcie w procesie wdrożenia

Wsparcie producenta w cyklu życia produktu

Relatywnie krótkie czasy wdrożenia


Pełna integracja robota AMR z linią
technologiczną i systemami zakładowymi

Dostosowanie rozwiązania do obsługiwanego procesu

Produkt skrojony na miarę – możliwość dostosowania oprogramowania i robotów

Wirtualne uruchomienie dla rzeczywistych korzyści

Jak precyzyjnie oszacować koszty oraz zyski z inwestycji (ROI)?
Odpowiedzią jest pełna symulacja komputerowa odwzorowująca wszystkie składowe procesu takie jak: plan produkcji, aktualna mapa zakładu, istniejące trasy i zakłócenia. W ramach wirtualnego uruchomienia (virtual commissioning) system odwzorowuje m.in. pełen ruch pojazdów i symuluje prędkości zależnie od obciążenia.

Unikalna funkcjonalność zarządzania grupą robotów AMR realizujących zadania transportowe i produkcyjne.

Możliwość dostosowania systemu do potrzeb klienta.

Możliwość symulacji procesów logistycznych już na etapie analizy przedwdrożeniowej.

Qursor to nie tylko transport z punktu A do B. W systemie możliwe jest konfigurowanie złożonych zadań, które będą wykonywane w określonym reżimie czasowym nie przez pojedyncze urządzenie, lecz przez grupę robotów mobilnych. Jest to unikalna funkcja managera floty. Qursor nie zarządza każdym AGV oddzielnie, lecz inteligentną grupą AGV w celu wspólnej realizacji zadań.

Adaptacja może odbywać się zarówno w sferze funkcji systemu Qursor (dzięki elastycznemu podejściu do realizacji procesów) jak i w zakresie parametrów robotów mobilnych. Roboty Formica 1 i 2 zostały zaprojektowane w taki sposób, że możliwa jest zmiana np. ich specyfikacji wymiarowej, czy zainstalowanych elementów aktywnych (np. transporterów rolkowych).

Klient zyskuje szansę zapoznania się z możliwościami systemu już na etapie ofertowania. Dzięki temu zarówno dostawca, jak i zamawiający dobrze rozumieją z jednej strony funkcje systemu, a z drugiej - cechy realizowanego procesu. Cyfrowy bliźniak realizowany za pomocą Qursor przyśpiesza procesy wdrożeniowe i utrzymaniowe systemu.

Co nas wyróżnia

Qursor oraz współpracujące z nim roboty mobilne Formica definiują nowe standardy zarówno dla procesów intralogistycznych i produkcyjnych, jak również dla samej współpracy z klientem. Najważniejsze cechy, które wyróżniają nasze rozwiązanie na rynku to:

Doskonale rozumiemy indywidualne wymagania każdego zakładu, dlatego nasz system, jak również roboty mobilne Formica oraz sprzęt każdorazowo dostosowujemy do potrzeb naszych klientów. Oferujemy bogate wyposażenie dodatkowe AMR oraz szerokie możliwości adaptacji i tworzenia dedykowanych aplikacji.

Kastomizowane roboty
i sprzęt

Nawigacja naturalna
Systemy bezpieczeństwa
Automatyczne ładowanie
Bogate możliwości adaptacji i rozbudowy Dedykowane wózki pasywne
Komunikacja głosowa
Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa
BlackBox – rejestracja parametrów pracy

Bezobsługowy transport ładunków

Wykorzystaj roboty mobilne z rodziny Formica, aby efektywnie zarządzać logistyką w całym łańcuch produkcyjnym. Dzięki naszym AMR zwiększysz wydajność operacji transportowych i zapewnisz ciągłość swojej produkcji.


Poznaj autonomiczne roboty mobilne AFORMIC AMR Formica

AMR Formica 1

AMR Formica 2

AMR Formica 12

Przyspiesz procesy w magazynie i fabryce dzięki AMR Formica 1. Platformowy autonomiczny robot mobilny Formica 1 zapewnia samodzielny, szybki i bezpieczny transport ładunków o masie do 1000 kg w magazynach i fabrykach. Formica 1 przystosowany jest do integracji z linią produkcyjną lub dowolnym systemem intralogistyki zakładowej.

Robot do transportu dużych ładunków. AMR Formica 2 to autonomiczny robot mobilny do transportu ciężkich ładunków paletowych (europalet) do 1500 kg z funkcją samodzielnego załadunku z poziomu posadzki. Robot autonomicznie pobiera, transportuje i dostarcza towary w dynamicznym otoczeniu, stanowiąc alternatywę dla tradycyjnych wózków widłowych.

Roboty AMR

Zyskaj automatyzując łańcuch dostaw wewnętrznych dzięki naszym autonomicznym robotom mobilnym z rodziny AMR Formica

Zapewnia wydajny i bezpieczny transport w magazynie i na produkcji

Najsilniejszy AMR od AFORMIC do automatycznego transportu europalet

Rozszerzony system bezpieczeństwa robota pozwala mu na dynamiczną pracę w zmiennym środowisku produkcyjnym.

Jeszcze bardziej autonomiczny, unikalnie niski i super bezpieczny autonomiczny robot mobilny Formica 12 od AFORMIC jest idealnie dostosowany do automatyzacji operacji transportowych w zakładach produkcyjnych. Robot zapewnia ergonomiczną i wydajną obsługę złożonych procesów logistycznych w zakładach produkcyjnych najbardziej wymagających klientów z branży automotive.

• Maksymalna prędkość 2 m/s, inteligentna regulacja w zależności od obciążenia

Ładowność 1000 kg

• Czas pracy na baterii: 8-10 h

• Automatyczne ładowanie w stacji dokującej lub manualna wymiana baterii

• Bezprzewodowa komunikacja (IoT/ SRD/2G/4G/5G)

• Zdolność jazdy w obu kierunkach (w przód/tył)

Wymiary 1300x750x299 mm

• Norma bezpieczeństwa maszyn EN ISO 13850

• Normy bezpieczeństwa EN1525, IEC/EN 60825-1

• Maksymalna prędkość 1,5 m/s, inteligentna regulacja w zależności od obciążenia

Ładowność 1500 kg

• Czas pracy na baterii: 8-10 h

• Automatyczne ładowanie w stacji dokującej lub manualna wymiana baterii

• Bezprzewodowa komunikacja (IoT/ SRD/2G/4G/5G)

• Zdolność jazdy w obu kierunkach (w przód/tył)

Wymiary 2000x1000x1000 mm

• Norma bezpieczeństwa maszyn EN ISO 13850

• Normy bezpieczeństwa EN1525, IEC/EN 60825-1

• Maksymalna prędkość 1,5 m/s, inteligentna regulacja w zależności od obciążenia

Ładowność 800 kg

• Czas pracy na baterii: 8-10 h

• Automatyczne ładowanie w stacji dokującej lub manualna wymiana baterii

• Bezprzewodowa komunikacja (IoT/ SRD/2G/4G/5G)

• Zdolność jazdy w obu kierunkach (w przód/tył)

Wymiary 1612x830x200 mm

• Norma bezpieczeństwa maszyn EN ISO 13850

• Normy bezpieczeństwa EN1525, IEC/EN 60825-1

Efektywny i przejrzysty cykl wdrożeniowy

Analiza procesu
produkcyjnego

Wirtualna symulacja

Dobór rozwiązania
i konfiguracja

Optymalizacja i testy

Implementacja

Każdą branżę cechują indywidualne normy i uwarunkowania. Każde przedsiębiorstwo to unikatowe wymagania i specyfika pracy. Pomimo różnych narzędzi, materiałów i sposobów realizacji zadań, cel jest zawsze ten sam: zysk. Qursor uwzględnia wszystkie czynniki, tworząc dopasowane rozwiązanie z zakresu logistyki dostaw wewnętrznych. To zintegrowany system pozwalający z jednego miejsca w sposób bezobsługowy zarządzać zadaniami intralogistycznymi – zarówno w zakresie transportu tradycyjnego, jak i zrobotyzowanego. To optymalizacja procesów i zasobów, która przenosi biznes na wyższy poziom.


Wiele zadań, jedno narzędzie

Dzięki technologii HIL (Hybrid Indoor Localisation), Qursor kontroluje w czasie rzeczywistym środowisko pracy (w tym obiekty i ludzi w ruchu) i procesy logistyczne, zarządzając dynamicznie flotą robotów mobilnych AMR Formica. System zarządza operacjami transportowymi bez nadzoru operatora realizując zlecenia według aktualizowanej w czasie rzeczywistym hierarchii zadań.


Rozwiązanie umożliwia zarządzanie wszystkimi zleceniami intralogistycznymi – zarówno transportu zrobotyzowanego, jak i manualnego w danym przedsiębiorstwie – dla pełnej kontroli przepływów i związanych z tym optymalizacji.

Fabryka 4.0 w trybie full-auto

Zapewniamy kompleksowe usługi wsparcia od uruchomienia do końca cyklu życia systemu. Odpowiadamy za integracje aplikacji AMR z systemami fabryki i magazynu oraz niezawodną pracę naszego rozwiązania, aby przynosiło naszym klientom oczekiwane korzyści. Dzięki lokalnym centrom inżynierskim AFORMIC oraz zdalnej diagnostyce możemy skutecznie wspierać pracę systemu w czasie rzeczywistym.

Wsparcie

Case study

Wdrożenie systemu autonomicznej intralogistyki w fabryce mebli w Polsce.

Wyzwanie:

Wdrożenie autonomicznego systemu logistyki wewnętrznej z użyciem autonomicznych robotów mobilnych w celu automatyzacji dostaw materiałów na linię produkcyjną w warunkach silnego zapylenia.

Nasze rozwiązanie:

Autonomiczny system intralogistyczny AIUT Qursor wraz z autonomicznymi robotami mobilnymi AIUT Formica

System Qursor został wdrożony w zakładzie produkcyjnym polskiego producenta mebli. Celem było kompleksowe
zarządzanie intralogistyką. Pięć autonomicznych robotów mobilnych Formica 2 obsługuje zlecenia transportowe. Roboty są
przystosowane do transportu towarów spaletyzowanych. Urządzenia są zintegrowane z linią wytwarzającą ramy meblowe,
dostarczając materiał wprost na podajnik rolkowy linii bez udziału operatora. Implementacja rozwiązania została poprzedzona
analizą intralogistyki i procesów klienta z wykorzystaniem symulacji w ramach wirtualnego wdrożenia. Pozwoliło to precyzyjnie
określić zapotrzebowanie sprzętowe, zoptymalizować procesy i trafnie oszacować koszty oraz ROI wdrożenia.

Jak to się zaczęło?

2018

2020

2021

Wprowadzenie systemu zarządzania Qursor,
nadzór nad flotą intralogistyki,
wsparcie i integracja z procesem produkcyjnym u klienta

Rozpoczęcie działalności spółki Aformic

Rozszerzenie gamy pojazdów Formica o kolejne typy
– łącznie dostępnych już 12 aplikacji

Wdrożenie u czołowego producenta w branży automotive w Ameryce Północnej

2022

Aformic Team

Specjalizujemy się w automatyzacji procesów logistycznych w zakładach produkcyjnych i magazynach.Jesteśmy częścią Grupy AIUT, jednego z wiodących dostawców systemów automatyki i robotyki przemysłowej na rynek światowy. Firma od ponad 30 lat jest zaufanym i doświadczonym partnerem technologicznym globalnych liderów branż przemysłowych i produkcyjnych.


AFORMIC projektuje i wdraża innowacyjne zintegrowane rozwiązania intralogistyczne bazujące na robotach mobilnych typu AMR/AGV. Unikatowa strategia AFORMIC zakłada pełne dostosowanie naszego systemu i robotów AMR Formica do potrzeb naszych klientów. Dzięki temu nasze rozwiązanie zapewni zwiększoną wydajność transportową, optymalizację procesów produkcyjnych oraz znaczącą redukcję kosztów w Twoim przedsiębiorstwie.


Zespoły doświadczonych inżynierów AFORMIC wspierają naszych klientów 24/7 bezpośrednio z oddziałów w Ameryce Północnej (Kanada, USA: Michigan, Indiana, Kentucky), Europie oraz Azji, aby zapewnić ciągłość Twoich procesów.

Kontakt

AFORMIC Inc.

140 Congress Blvd, Suite G

Duncan, SC 29334, USA


Aiut Sp. z o.o.

Wyczółkowskiego 113

44-109 Gliwice, Poland


sales@aformic.com


www.aiut.com

W celu zapewnienia wygody użytkowników nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Służą one do dostosowywania wyglądu strony do preferencji osób odwiedzających, a także do prowadzenia analiz. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką plików cookies.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ZGODA